فضای مطبوعاتی امروز در عرصه اجتماعی و فرهنگی؛ پدیده خشونت را بررسی کرد. برگزاری نمایشگاه مطبوعات مساله دیگری که روزنامه ها آن را بازتاب دادند و حفاظت از حیات وحش از دیگر مطالب مهم روزنامه ها به شمار می رود.

گروه اطلاع رسانی دفتر پژوهش و بررسی های خبری ایرنا؛ موضوع های یادشده را که انعکاس قابل توجهی در روزنامه های صبح سه شنبه داشت؛ با هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مورد بررسی قرار داده است.

** لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید .... **

منبع : پرسش مهر |خشونت؛ پدیده ای ناهنجار در جامعه
برچسب ها : روزنامه ,بررسی ,اطلاع رسانی