با گذشت نزدیک به 9 ماه از بحران سوريه، درگيري ها در  این کشور همچنان ادامه دارد. خاصه آنكه در هفته هاي اخير شاهد ورود اتحاديه عرب به بحران سوريه بوده ايم كه خود سبب شد تا موجبات تعليق عضويت سوريه در اتحاديه عرب و بالتبع زمينه براي بين المللي كردن اوضاع سوريه فراهم گردد. آنچه در اين ميان قابل بررسي است تيپ شناسي معترضين و يا به تعبير حاميان دولت سوريه معارضين سوري است. تيپ شناسي اين گروه ها نكات قابل توجهي را بدست مي دهد كه توجه به آنها شناخت تحولات جاري در سوريه را قابل فهم مي كند.

** لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید .... **

منبع : پرسش مهر |ماهیت ناآرامی های سوریه چیست؟
برچسب ها : سوريه ,قابل