مقابله با خشونت جوانان

در مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از خشونت جوانان تلاش می‌شود تا محیطی که جوانان در آن با یکدیگر ارتباط دارند، اصلاح شود. نمونه ساده‌ای از این مداخله‌ها، افزایش روشنایی خیابان‌ها در مناطق کم نور است که خطر وقوع حمله‌های خشن را افزایش می‌دهد.
در بسیاری از نقاط پلیس و مراقبان بهداشتی و ارایه دهندگان خدمات اجتماعی دست به اقدامات اجتماعی مشترکی می‌زنند که عنصر اصلی آن کمک به ایجاد مشارکت‌های چند بخشی برای حل مشکلات اجتماعی است. برای مثال پلیس جوانان شاهد خشونت یا متجاوزان را به مراقبان بهداشتی معرفی می‌کند تا تحت درمان و مشاوره آنها قرار گیرند.
یک روش اجتماعی دیگر برای مقابله با خشونت جوانان، کاهش دسترسی به مشروبات الکلی است. الکل عامل شرطی مهمی برای وقوع خشونت است.

** لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید .... **

منبع : پرسش مهر |مقابله با خشونت جوانان
برچسب ها : اجتماعی ,خشونت ,جوانان ,مراقبان بهداشتی ,خشونت جوانان